03 February 2006

Sisa Toksik Kampung Sungai Gatom

Kelihatan, Khairul Faizi, Haji Kamuri, Hafiz dan Ayub Said ditapak perlupusan toksik Sungai Gatom Posted by Picasa

No comments: