24 December 2006

BANJIR - SRI MEDAN
Walaupun menghadapi kesukaran untuk menyampaikan bekalan makanan tetapi bukan bermakna solat boleh ditinggalkan.

Kerana bot rosak dan kami menghadapi kesukaran untuk keluar daripada kawasan banjir malam tadi, maka kami telah menunaikan solat magrib di dalam banjir.
 Posted by Picasa

No comments: