10 October 2007

Rombakan Jawatankuasa Pemuda BA Negeri Johor

Pemuda BA JOHOR
Jawatankuasa Pemuda Barisan Alternatif (BA) Negeri Johor yang telah mengadakan mesyuarat pada 7 Oktober 2007 telah bersetuju untuk membuat beberapa perubahan dalam struktur organisasi Pemuda BA Johor setelah berlakunya perubahan dalam jawatankuasa DPPNJ dan AMKNJ.

Sdr Jalil Bin Adam, Ketua AMKNJ telah dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Pemuda BA Johor menggantikan Puan Nurin Aina Binti Abdullah manakala sdr Mohd Faizul Mohd Salleh telah dilantik sebagai Setiausaha Pemuda BA Johor yang baru.
Bendahari Pemuda BA Johor pula telah diserahkan kepada sdr Zainal daripada AMKNJ. Perlantikan penuh jawatankuasa Pemuda BA Johor akan dimaklumkan kemudian.
Pemuda BA Johor juga merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Nurin Aina yang telah memberikan komitmen yang sangat tinggi selama ini terhadap penubuhan dan pengembangan Pemuda BA Johor.

Sesungguhnya pemergian beliau daripada AMKNJ dan Pemuda BA Johor sangat-sangat dirasai. Mudah-mudahan beliau akan terus menyumbangkan tenaga dan buah fikiran walaupun tidak bersama lagi dengan Pemuda BA Johor.

No comments: