01 January 2007

MENENANGKAN LEMBU SEBELUM DIKORBANKAN
Yang Di Pertua PAS Kluang, Haji Zainuddin Gadzali sedang menggunakan 'skil' untuk menenangkan lembu sebelum ia berjaya disembelih semalam.
Posted by Picasa

No comments: