19 July 2006

PENYERAHAN MEMORANDUM KEPADA MENTERI BESAR JOHOR
Di atas rasa keprihtinan, PAS Johor telah menyerahkan memorandum kepada Menteri Besar Johor melalui Ketua Setiausaha iaitu sdr Lokman.

Memorandum ini mendesak supaya Kerajaan Johor mengambil tindakan segera terhadap Kumpulan Artikel 11 yang cuba untuk mengadakan forum di Johor Bahru pada 22 Julai 2006 yang akan datang.
 Posted by Picasa

No comments: